CIBERSEGURETAT

Ciberseguretat

SEGURETAT DE SISTEMES INDUSTRIALS

Seguretat en sistemes SCADA. Infraestructures crítiques.
Plans de protecció específics (PPE): consultoria i auditoria de compliment.
Plans de seguretat de l'operador (PSO): consultoria i auditoria de compliment.

segmentació i FORTIFICAZION EN XARXES

Verificació de l'aïllament de xarxa físic.
Anàlisi d'infraestructura: VLANs, DMZs, APs, MACs
Auditoria de sistemes: Serveis i vulnerabilitats
Auditoria d'aplicacions: Seguretat i test d'intrusió

VIGILÀNCIA DIGITAL

Seguiment i monitorització d'actius digitals.
Recerca d'informació pública a Internet sobre l'empresa objectiu.
Reconèixer i identificar serveis oferts cap a Internet.

SEGURETAT GESTIONADA

Monitorització de xarxes, virus, malware, phishing i tot allò que comprometi la seguretat de la seva organització.
Escalat de privilegis en cas de guanyar accés a dispositius.
  • identifcar versions de programari (sistema operatiu, programari ofmática, drivers, etc).
  • Cerca vulnerabilitats que permetin escalar privilegis en els softwares identifcats.
  • Explotar les vulnerabilitats trobades.

FORMACION EN SEGURETAT

Orientació a administradors de xarxes.
Conscienciació al personal de l'organització.
Modificacions, millores i actualització de versions sobre el sistema operatiu dels servidors.
Instal·lació i configuració de nous components sobre el sistema operatiu dels servidors.

SGSI - ISO 27001

Preservació de la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat, així com dels sistemes implicats en el seu tractament, dins d'una organització. < br> S'identificaran punts forts i febles que ajuden a millorar el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI).
Auditories internes de compliment de tots els controls implantats completant el cicle PDCA (Pla-Do-Check-Act).

Gestionem la seva seguretat

Seguim la metodologia de millora contínua PDCA: Cicle de Deming

1

PLANIFICAR

Establiment dels objectius a aconseguir.
2

FER

Implementació de les mesures per assolir els objectius.
3

VERIFICAR

Comprovar l'eficàcia de les mesures pel que fa al compliment dels objectius.
4

ACTUAR

Establiment de mesures correctores i / o millores.